Výzkum

Když se zkoumá homeopatie bez homeopatů

Homeopatie patří celosvětově k nejznámějším a zároveň nejdiskutovanějším oblastem alternativní medicíny. Spory o tom, zda homeopatické léky působí pouze jako placebo nebo ne, se však vedou již od doby jejího založení a diskuze zastánců či odpůrců jsou mnohdy doprovázeny vlnou silných emocí....
>

Studie: Klinická studie využití homeopatie u migrény

Vzhledem k tomu, že předchozí studie týkající se předcházení bolestem hlavy pomocí homeopatických léků nepřinesly průkazné výsledky (částečně kvůli odlišným přístupům jednotlivých homeopatických škol), byla provedena tato observační prospektivní studie využití klasické homeopatie u...
>

Studie: Homeopatická léčba dětí s poruchou ADHD

Stále více rodičů se obrací k homeopatii kvůli léčbě svého hyperaktivního dítěte. Cílem této randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, která proběhla ve Švýcarsku, bylo získat vědecké důkazy o účinnosti homeopatie u diagnózy ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Do...
>