Jak si na tom homeopatie aktuálně v oblasti výzkumu stojí?

Nejvyšší výpovědní hodnotu v oblasti medicíny mají studie, které jsou kontrolované, randomizované a mají placebo skupinu (tzn. jedné skupině je podáván skutečný lék, druhé skupině jen placebo a poté se porovnává úspěšnost v obou skupinách).

I klinické studie účinnosti homeopatie lze postavit podle standardů moderní medicíny (a dostát tak pravidlům konceptu Evidence based medicine, tedy medicíny založené na důkazech) a náhodně rozdělit účastníky do dvou skupin, jedné dát placebo, druhé skutečný lék.

Aby ale studie hodnotily účinnost homeopatie skutečně objektivně, je třeba respektovat její specifické principy a brát ohled na její odlišnou filozofii. Jen tak je možné zamezit chybné interpretaci výsledků, ať už se to týká techniky provedení studie, jejích podmínek, způsobu výběru účastníků, léků i stupně jejich ředění.

Je také třeba splnit jednu důležitou podmínku – individualizaci a předpis homeopatického léku tzv. „na míru“. Je pak jasné, že úspěšnost studie stojí hlavně na schopnostech homeopatů správný lék najít a reakci podle pravidel homeopatické léčby vyhodnotit.

Do této sekce pro vás vybírám studie, které splňují požadavek individuálního přístupu a prokazují pozitivní léčebné efekty homeopatických léků.