V této sekci se s vámi dělím o případy ze své praxe a jejich podrobné zápisy. Před tím, než je začnete číst, vám pro snadnější orientaci doporučuji projít nejdříve obecný úvod.